Leidarsteidn

Før jul kvart år gir Bømlo Tur- og Sogelag ut eit hefte kalla "Leidarsteidn". Innhaldet er lokalhistorisk stoff frå Bømlo. Tidlegare hefte kan lesast i PDF format nedanfor.
Dei fleste årgangane av Leidarsteidn er framleis til sals i orginalutgåve. Ta kontakt for evt. kjøp. Årgangane 2001 og 2005 er utselde.