Turstien Berge – Bergeseidet

På grunn av fare for steinras er turstien langs Bergesvatnet til Bergeseidet stengd av Statens Naturoppsyn. Bømlo Tur- og Sogelag har ikkje ansvar for denne stien lenger, og eventuell ferdsel på stien skjer på eige ansvar. Ny sti til Bergeseidet og Hjertnesvågen er no merka over Skogafjellet. Stien går gjennom Skogafjellet Naturreservat og Tjongspollen Naturreservat, og all ferdsel må skje med varsemd. Hund skal haldast i band. Følg blå merke langs stien. Turstien er omlag 3,3 km lang.

GOD TUR!