Trimpoeng

Hei alle turgåarar!

Bli med på Bømlo Tur- og Sogelag sin Trimpoeng-konkurranse for 2024. Konkurransen heiter Søre-Bømlo tursti.
Dei som deltok i året 2023 kan melda seg på årets konkurranse via appen frå i fjor.

Nye deltakarar melder seg på slik: Opne denne sida på internett
https://konkurranse.trimpoeng.no/soere-boemlo-tursti-2024?fbclid=IwAR0nRDx2fM4cdxUn7lj2kPzJIZWKiXisP...  Ein kan då følgja instruksjonen steg for steg for å koma med i konkurransen.
Lykke til! Me håpar mange vil delta, og på den måten koma seg ut i den flotte naturen me har her på Søre Bømlo.