Leige Bergehuset?

Vil du leiga Bergehuset?
Bergehuset er eit stort gardshus på Berge frå 1830-åra. Etter fleire år med restaureringsarbeid, er Bergehuset no klart for utleige til grupper under ca. 25 personar. Huset har moderne, fullt utstyrt kjøkken og vakumtoalett. I andre høgda finn ein museumsavdeling med utstilling av fine gamle gjenstandar.

For meir informasjon om leige av Bergehuset, ta kontakt med Hilde Gunn Økland Stokka på telefon 411 22 988. For bilete av Bergehuset sjå Facebook-sida til Bømlo Tur- og Sogelag.