Båtboka

Bømlo Tur- og Sogelag si bok "fartøy til fiske og frakt - båtar frå Søre Bømlo og Espevær" vart lansert i messa på "Geo Scanner" den 19. november 2004. Totalt omhandlar boka historia til 545 båtar over 30 for frå Søre Bømlo og Espevær.
Boks er i oktober 2015 diverre utseld.


Utdrag av båtboka kan lesast ved å klikka på knappen under.