Ådnahytta

Ådnahytta har vore ei vakthytte nytta av kystvakta på Mørkedalsfjellet (Ådno) 

I skøytet ved kjøp av tomta står det følgjande: 


“Skjøte fra Endre Trondsen m.fl. til Forsvarsdepartementet paa Kystsignalstasjonen, bnr. 7, for Kr. 30,-, dat. 12 mai og 24 juni, tgl. 5 okt. 1899. Skjøtet er utstedt i h. t. En vedheftet kjøpekontrakt av novb. 1897 ifl. hvilken det offentlige har fri benyttelse av fornødne veie og stier og ret til at opsætte telefonstolper paa selgernes eiendomme, liksom selgerne forplikter seg til ikke at opføre bygninger, som kan bortta den frie utsig fra de bygninger eller signalapparater, som opføres paa det solgte stykke”. 


Kystvaktstasjonen vart nedlagt rundt 2000 og overtatt av Direktoratet for naturforvaltning. Bømlo Tur- og Sogelag fekk overta hytta rundt 2007.