Velkommen til

Bømlo Tur- og Sogelag

Hilleborgstova (Foto: Bernt Emil Vika)

Årsmøte 2023

Les om årsmøtet her: Årsmøte 2023.

Medlem i Bømlo Tur- og Sogelag ??

Vil du bli medlem i Bømlo Tur- og Sogelag kan du senda ein mail til post@b-ts.no eller kontakta Nils Peder Holme på telef. 47284529.

Oppgi namn og adresse + epostadresse.

Oppgi òg om du vil ha medlemskap for enkeltperson (150 kr)

eller familiemedlemskap (300 kr). Faktura vil bli tilsendt.

Velkommen som medlem i Bømlo Tur- og Sogelag!

Trimpoeng

Hei alle turgåarar!

Bli med på Bømlo Tur- og Sogelag sin Trimpoeng-konkurranse for 2023. Konkurransen i år heiter Søre-Bømlo tursti.

Dei som deltok i året 2022 kan melda seg på årets konkurranse via appen frå i fjor.

Nye deltakarar melder seg på slik: Opne denne sida på internett https://konkurranse.trimpoeng.no/soere-boemlo-tursti og trykk på knappen "Bli med!" øverst til høgre. Ein kan då følgja instruksjonen steg for steg for å koma med i konkurransen.

Lykke til! Me håpar mange vil delta, og på den måten koma seg ut i den flotte naturen me har her på Søre Bømlo.

Vil du leiga Bergehuset?


Bergehuset er eit stort gardshus på Berge frå 1830-åra. Etter fleire år med restaureringsarbeid, er Bergehuset no klart for utleige til grupper under ca. 25 personar. Huset har moderne, fullt utstyrt kjøkken og vakumtoalett. I andre høgda finn ein museumsavdeling med utstilling av fine gamle gjenstandar.

For meir informasjon om leige av Bergehuset, ta kontakt med Hilde Gunn Økland Stokka på telefon 411 22 988. For bilete av Bergehuset sjå Facebook-sida til Bømlo Tur- og Sogelag.

Foredrag

Den 24. september 2023 kl. 18.00 arrangerer Bømlo Tur- og Sgelag foredrag om den strengt hemmelege Stay-Behind-organisasjonen under den kalde krigen. Stad: Langevåg Bygdatun. Foredragshaldar er pensjonert oberstløytnanten og forfattar Geir Arild Høiland.

Les omtale her: Omtale.pdf og Annonse Stay Behind.jpg

Inngang kr 100.

Velkommen!