Velkommen til

Bømlo Tur- og Sogelag

Årsmøte 2021

Årsmøte i Bømlo Tur- og Sogelag vart halde 11. mars 2021 kl 18.00

i kultursalen, Langevåg bygdatun.

For Sakliste.pdf, Årsmelding 2020.pdf, Revidert årsrekneskap 2020.pdf,

Resultat av valet.pdf og Årsmøteprotokoll.jpg, klikk på dokumenta.

Sjå også under fana Oppslagstavle

Hilleborgstova (Foto: Bernt Emil Vika)

Link til