Velkommen til

Bømlo Tur- og Sogelag

 

Hilleborgstova (Foto: Bernt Emil Vika)

Link til

Styret i Bømlo Tur- og Sogelag vil med dette ynskja alle dei tillitsvalde i laget ein god sommar og takka for innsatsen i vårsemesteret. Etter sommarferien håpar me på fornya krefter og ny innsats for å ta vare på historia.


Me vil òg ynskja god sommar til alle medlemmene i laget og takka for økonomisk støtte til det viktige arbeidet som vert utført i Bømlo Tur- og Sogelag.